دانلود پرسشنامه رضایت شغلی بری فیلد و روث

پرسشنامه رضايت شغلي به منظور اندازه‌گيري ميزان رضايت افراد از شغل خود، توسط بري فيلدورث (1951) ابداع شده است که حاوي 19 سوال می باشد. اين پرسشنامه براي تعيين کردن احساس مردم نسبت به شغلشان، ساخته شده است. و همچنین براي افرادي در نظر گرفته شده که از شغل خود راضي يا ناراضي ...

1,450 تومان

پرسشنامه شاخص های مدل تعالی سازمانی

پرسشنامه محقق ساخته معیارهای مدل تعالی سازمانی EFQM شامل 50 سوال است. محقّق به منظور دستيابي به داده هاي مورد نياز جهت آزمون فرضیه ها از توزيع پرسشنامه بين کارکنان بانک تجارت استان گیلان، به عنوان ابزار اصلي استفاده نموده است. يکي از ابزارهاي رايج تحقيقات براي جمع آوري داده ها ...

2,000 تومان

پرسشنامه بهره وری هرسی و گلداسمیت

پرسشنامه بهره ورري ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻫﺮﺳﻲ، ﺑﻼﻧﭽﺎرد و ﮔﻠﺪاﺳﻤﻴﺖ (1983) ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ و داراي ﻫﻔﺖ ﻣﺆﻟﻔﺔ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ، درك و شناخت شغل ، حمايت سازماني، انگيزش ، بازخورد ، اﻋﺘﺒﺎر و سازگاري اﺳﺖ. اين ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻬﺮه وري ﺷﺎﻣﻞ 26 سوال اﺳﺖ و ﭘﺎﺳﺦﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻃﻴﻒ ﻟﻴﻜﺮت ( ...

2,000 تومان

دانلود پرسشنامه سازگاری شغلی پورکبیریان

اين پرسشنامه توسط پوركبيريان ( ۱۳۸۶ ) ساخته شده است و داراي34 پرسش در زمينة گويه هاي كلي رضايتمندي و رضايت بخشي شامل انعطاف پذيري، فعال بودن، واكنش پذيري و پشتكار است.   تعداد سوالات: 34 تعداد صفحات: 3 شامل: پرسشنامه + نمره گذاری + روایی و پایایی نوع فایل: WORD ...

2,000 تومان

پرسشنامه مدیریت دانش نوناکو

ابعاد پرسشنامه مدیریت دانش بیرونی سازی (Externalization) ترکیب (Combination) درونی سازی (internalization) اجتماعی سازی (socialization)   تعداد سوالات: 26 تعداد صفحات: 2 شامل: پرسشنامه + نمره گذاری + مولفه نوع فایل: word   ...

1,900 تومان

مقياس چهار عاملي عدالت سازمانی

این پرسشنامه دارای 20 سوال بوده و هدف آن سنجش میزان عدالت سازمانی و ابعاد آن است. عدالت اطلاعاتی عدالت توزیعی عدالت رویه ای عدالت بین فردی   تعداد سوالات: 20 تعداد صفحات: 3 شامل: پرسشنامه + نمره گذاری + مولفه + روایی و پایایی نوع فایل: WORD   ...

2,000 تومان

مقیاس استرس کودرون (مقیاس استرس شغلی مدیران و تصمیم گیرندگان)

هدف: بررسی استرس شغلی در مدیران و تصمیم گیرندگان تعداد سوالات: 32 تعداد صفحات: 3 شامل: پرسشنامه + نمره گذاری و تفسیر + روایی و پایایی نوع فایل: WORD ...

2,350 تومان

پرسشنامه فرسودگی هیجانی مسلش و جکسون

پرسشنامه فرسودگي شغلي مسلش وجكسون (MBI) كه داراي 25 سوال است و4 عامل را مورد اندازه گيري قرارمي دهد. سؤال اول خستگی هیجانی،8 سؤال دوم احساس کفایت شخصی 5، سؤال سوم سنجش مسخ شخصیت و3سوال چهارم درگيري را مورد اندازه گيري قرار مي دهدو الزاما" جنبه خاص فرسودگي را نمي سنجد و لذا تكميل اين ...

1,650 تومان

پرسشنامه عزت نفس سازمانی پیرس و همکاران

پرسشنامه عزت نفس سازماني پيرس ، گاردنر، كامينگز و دان هام( 1989 ) داراي ده عبارت است كه اعتقاد و باورهاي كار كنان و ارزشمندي آنها را در محيط سازمان ارزيابي مي كند.   تعداد سوالات: 10 تعداد صفحات: 2 شامل: پرسشنامه + نمره گذاری + روایی و پایایی نوع فایل: WORD   ...

2,450 تومان

پرسشنامه عدالت سازمانی گرینبرگ

پرسشنامه عدالت سازمانی گرینبرگ (1990) دارای سه بعد (عدالت توزیعی، عدالت رویه ای و عدالت مراوده ای) و شامل 20 سوال است.   تعداد سوالات: 20 تعداد صفحات: 5 شامل: پرسشنامه + نمره گذاری+ مولفه + روایی و پایایی نوع فایل: WORD ...

2,450 تومان

پرسشنامه عدالت سازمانی نیهوف و مورمن

پرسشنامه دارای 20 عبارت و جهت بررسی وضعیت عدالت و اجرای نوع عدالت در سازمان‌ها ایجاد گردیده است. پرسشنامه عدالت سازمانی توسط نیهوف و مورمن (1993) ساخته شده است دارای سه خرده مقیاس زیر است: عدالت توزیعی، عدالت رویه­ای و عدالت تعاملی است.   تعداد سوالات: 20 تعداد صفحات: ...

1,650 تومان

پرسشنامه شكست هاي شناختي شغلي

بررسي حوادث نشان مي دهد كه وقوع بيش از 90 درصد حوادث صنعتي به خطاهاي انساني مربوط است. خطاهاي شناختي، خطا هايي با پايه شناختي هستند كه در طي انجام وظيفه اي كه فرد معمولا قادر است آن را بدون خطا انجام دهد. اين خطاها در حوزه هاي مختلف شناختي از قبيل حافظه، توجه و عمل رخ مي دهند. ...

1,900 تومان

پرسشنامه سلامت سازمانی مدرسه

پرسشنامه سلامت سازمانی، پرسشنامه ای 44 سوالی است که برای مدارس تهیه شده است و میزان سلامت این مراکز را از جنبه های مختلف مورد ارزیابی قرار می دهد.. در این پرسشنامه، کلیه ارکان تشکیل دهنده سلامت سازمانی در سه بعد نهادی، اداری و فنی گنجانده شده است. این پرسشنامه به منظور بررسی ...

1,550 تومان

پرسشنامه سازگاری شغلی ديويس و لافكوایست

این پرسشنامه دارای ۳۶ سوال بوده و هدف آن سنجش میزان سازگاری شغلی و عوامل آن (ارزش پیشرفت، ارزش راحتی، ارزش پایگاه، ارزش نوع دوستی، ارزش ایمنی، ارزش خودمختاری، سبک سازگاری) است.   تعداد سوالات: 36 تعداد صفحات: 5 شامل: پرسشنامه + نمره گذاری + مولفه + روایی و پایایی نوع فایل: WORD ...

1,550 تومان

پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی اورگان و کانوسکی (ocb)

این پرسشنامه دارای 15 سوال بوده و هدف آن ارزیابی ابعاد رفتار شهروندی و ابعاد آن (نوع دوستی، وجدان، جوانمردی، رفتار مدنی، ادب و ملاحظه) است.     تعداد سوالات: 15 تعداد صفحات: 2 شامل: پرسشنامه + نمره گذاری + مولفه + روایی و پایایی نوع فایل: WORD   ...

1,900 تومان

آزمون یار: پرسشنامه روانشناسی، مدیریت و سایر رشته ها

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما