کارگاه چهره شناسی دکتر اوحدی

کارگاه چهره شناسی دکتر اوحدی کارگاه چهره شناسی   مدت زمان: 145 دقیقه نوع فایل: صوتی mp3 ...

12,000 تومان

کارگاه فرزند پروری

کارگاه فرزندبروری دکترعاقبتی کارگاه فرزند پروری دانلود کارگاه فرزند پروری   مدت زمان: 10 ساعت نوع فایل: صوتی mp3     ...

9,000 تومان

کارگاه وسواس دکتر مجد

کارگاه وسواس دکتر مجد دانلود کارگاه وسواس دکتر مجد   مدت زمان: 130 دقیقه نوع فایل: صوتی mp3     ...

9,000 تومان

کارگاه وسواس دکتر صادقی

کارگاه درمان وسواس دکتر صادقی دانلود کارگاه درمان وسواس دکتر صادقی     مدت زمان: 46 دقیقه نوع فایل: صوتی mp3 ...

9,000 تومان

کارگاه وسواس دکتر حبشی

کارگاه وسواس دکتر حبشی دانلود کارگاه وسواس دکتر حبشی کارگاه وسواس و روش های مقابله با آن دانلود کارگاه وسواس     مدت زمان: 150 دقیقه نوع فایل: صوتی mp3 ...

12,000 تومان

کارگاه درمان وسواس

کارگاه درمان وسواس دانلود کارگاه درمان وسواس کارگاه درمان وسواس حمیدپور   مدت زمان: 11 ساعت نوع فایل: صوتی AMR ...

12,000 تومان

کارگاه درمان افسردگی دکتر محمدی

کارگاه درمان افسردگی دکتر محمدی کارگاه درمان افسردگی دانلود کارگاه درمان افسردگی   مدت زمان: 460 دقیقه نوع فایل: mp3 ...

9,000 تومان

کارگاه فعال سازی رفتار در درمان افسردگی

کارگاه فعال سازی رفتار در درمان افسردگی کارگاه فعال سازی رفتاری حمیدپور مدت زمان: 260 دقیقه نوع فایل: AMR ...

9,000 تومان

دانلود کارگاه آموزشی درمان شناختی رفتاری

کارگاه درمان شناختی رفتاری کارگاه cbt دکتر حمیدپور   مدت زمان: بیش از 10 ساعت نوع فایل: AMR ...

6,700 تومان

آزمون یار: پرسشنامه روانشناسی، مدیریت و سایر رشته ها

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما